Lampeter and Pumsaint
West Wales

 • Suppliers of Animal Feeds, Fertilizer, Seeds and agricultural goods
 • Deliveries made to farms and small holdings in Ceredigion and Carmarthenshire
 • Orders taken for 25kg bags, 500kg bags and bulk
 • Friendly staff that know the area and the local people well, and an efficiently run family business
 • Very competitive prices and first class service
 • Main dealers:
  • Country Wide
  • BCOM PAULS Dairy, Sheep, Poultry and Goat feeds
  • Allen & Page Specialist Animal Feeds
  • Spillers and DENGIE Main Ring Horse food
  • Omega, Dr John and Cambrian Pet food
  • Straight feeds
  • Strathclyde Superblock feeding blocks
  • Trident Feeds Sugar Beet
  • Tara and IAWS fertilizers
  • Oliver Seeds

also...

Building Supplies such as cement, sand, fencing and posts, gates nails and tools as well as bottled gas and anthracite coal.

and...

A full shop of small essential goods, tools, shoes, clothes and coats for the farmer and small holder, a wide range of pet food and products, and equine products.

Llanbedr Pont Steffan a
Phumsaint, Gorllewin Cymru

 • Cyflenwyr Bwydydd Anifeiliaid, Gwrtaith, Hadau a nwyddau amaethyddol
 • Gellir cywain i ffermydd a thyddynnod yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin
 • Derbynnir archebion am gydau 25kg, 500kg a bylc
 • Staff cyfeillgar sy'n adnabod yr ardal a'i phobl yn dda, a busnes teuluol effeithiol
 • Prisau cystadleuol iawn a gwasanaeth o'r radd flaenaf
 • Prif ddelwyr:
  • Country Wide
  • Bwydydd Da Godro, Defaid, Dofednod a Geifr BOCM PAULS
  • Bwydydd Anifeiliaid Arcbenigol Allen & Page
  • Bwydydd Ceffylau Spillers a DENGIE Main Ring
  • Bwydydd Anifeiliaiad Anwes Cambrian Pet, Dr John, a Omega
  • Bwydydd Craidd Cambrian
  • Blociau Bwydo Strathclyde Superblock
  • Siwgwr Bwydo Trident Feeds
  • Gwrteithiau Tara, TERRA A IAWS

hefyd...

Nwyddau Adeiladu fel sement, tywod, ffensys a physt ffenso, hoelion ac offer, yn ogystal a nwy mewn potel a glo caled.

a...

Llond siop o fan nwyddau hanfofol, offer, esgidiau, dillad a chotiau i'r ffarmwr a'r tyddynwr, ystod eang o fwydydd a nwyddau anifeiliaid anwes a nwyddau ceffylau.

Home | Pets | Clothing / Footwear | Feed | Fencing | Tools / Hardware
Fertiliser | Animal Health | Ironmongery | Misc | Contact | Links

 
© WD Lewis a'i Fab Agricultural Merchants - Mark Lane Mill, Bridge Street, Lampeter, Ceredigion, SA48 7AG. Telephone 01570 422540